Alüminyum Deoksidant

Çelik deoksidasyonu için alüminyum

Salt Alüminyum, yıllarca, çoğunlukla demir işlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için çelik deoksidasyonu için Alüminyum sunmaktadır. Ürünlerimiz Dünya standardına uygundur:

Malzeme iki farklı boyutta külçe şeklinde satılmaktadır: 6-8 kg iki çentikli külçe: uzunluk – 660mm, genişlik – 104mm ve yükseklik – 90mm ve 13 kg üç çentikli külçe: uzunluk – 700mm, genişlik – 104mm ve yükseklik – 90mm. Müşteriye teslim edilen külçeler varsayılan olarak 500-900 kg’lık  paletler şeklinde paketlenir ve metal veya plastik kayışla bağlanır. Paletler müşterinin talebi üzerine sarılabilir.

Alüminyum Deoksidant İstenilen analiz raporlarında hazırlanır ve bu malzemeler deoksidant olarak adlandırılmıştır. Analiz raporları genellikle 95,00 AL – 1,00 FE – 1,00 Sİ – 0,50 MN – 0,50 MG – 0,50 ZN şeklinde üretim yapılmaktadır. Daha farklı analiz istenmesi durumunda ise mail yoluyla veya telefon aracılığı ile bizlere bildirilmesi gerekmektedir. Üstün Teknoloji İle Alüminyum Yarımküre, dökme şekilde, müşterilerimizin Gereksinim Duyduğu miktarlarda Deoksidant Maddelerin Üretimi Yapılmaktadır.

Alüminyum ile deoksidasyon


Alüminyum, çelik üretim işlemlerinin çoğunda kullanılan çok etkili bir deoksidizatördür. Genellikle alüminyum-deoksidasyon potada gerçekleştirilir; özel durumlarda alüminyum eklentileri kalıpta külçe veya sürekli döküm sırasında da yapılır.

Bağımsız deneysel çalışmalardan elde edilen denge sabitleri yaklaşık iki faktör ile aynı fikirdedir. Denge sabiti için ortalama değerler aşağıda verilmiştir,

Al 2 O 3 (s) = 2 [Al], 3: [O] (4)

K = [% Al] 2 [ppm x, f O ] 3 / a AI2O3 (4a)

log K = -62 680 / T + 31,85 (4b)

Alüminyum aktivitesi saf katı Alüminyum göre olan 2 O 3 . Alüminyumun, sıvı çelikte çözünmüş oksijen aktivite katsayısı üzerindeki etkisi log f O = -3.9 x [% Al] ile verilir. Düşük alüminyum konsantrasyonunda, f Al = 1.0. Al saf: deoksidasyon ürünleri için görünen denge ilişkileri 2 O 3 CaO / AI% ve ergimiş kalsiyum alüminat 2 O 3 1, Şekil 7’de gösterilmiştir: = 1.

Alüminyum Döküm işlemi


Alüminyum döküm işleminin ne olduğunu anlamak için önce alüminyumun özelliklerine bakmalıyız. Alüminyum, yer kabuğunda en fazla bulunan metalik elementtir ve yaklaşık% 8’ini oluşturur. Her zaman bir bileşik olarak oluşur, minerallerinin bir kısmı boksit, kriyolit, korindon, diaspor, turkuaz, spinel ve kaolin, feldispat ve mika gibi silikatlardır.

Kirlilikler, alümina (alüminyum oksit) yapmak için kimyasal işlem ile boksitten çıkarılır. Boksit ezilir, bir kostik soda (sodyum hidroksit) çözeltisi içinde karıştırılır ve daha sonra alüminayı çözmek için basınç altında buharla ısıtılır. Çökeltme ve filtrasyon kirleri temizler. Soğutulduktan sonra çözelti çalkalanır ve hidratlanmış alümina kristalleri oluşur. Bu kristaller yıkanır ve daha sonra uzun dönen fırınlarda kurutulur. Nihai ürün, alümina veya alüminyum oksit, rafine şeker görünümünde çok sert kristal bir maddedir. Dört kilo boksit yaklaşık iki kilo alümina verir.

Erimiş florürlerde bir alümina çözeltisinin elektroliz edilmesi alüminyum yapar; bu elektroliz, bir indirgeme tesisinde indirgeme kapları veya hücrelerinde gerçekleşir. Alüminyum indirgeme tesisleri saf, yüksek kaliteli birincil alüminyum üretir. İndirgeme işlemi, neredeyse eşit miktarda alüminyum ve oksijenden oluşan alüminadan oksijeni uzaklaştırır ve saf alüminyum bırakır. İki kilo alümina bir kilo alüminyum verir.

Alüminyum Özellikleri


Alüminyum hafif, mükemmel mukavemet, yüksek termal ve elektrik iletkenliği, yüksek yansıtma, iyi korozyon direnci, mükemmel işlenebilirlik ve çekici bir görünüme sahiptir. Manyetik değil, toksik olmayan ve kıvılcım çıkarmaz yapısı var.

Alüminyum, 1.175 lb / in 3 , çelik, bakır ve pirinç yoğunluğunun yaklaşık 1 / 3’ü ağırlığındadır. Güçlü alüminyum alaşımlarından bazıları yumuşak çeliğin mukavemetini aşar. Alüminyumun erime noktası 1215 derece Fahrenhayt’tır.

Alüminyumun yüksek termal iletkenliği, ısının hızlı ve düzgün bir şekilde iletilmesi veya dağıtılması arzu edilen herhangi bir uygulamada belirgin bir avantajdır. Ağırlık bazında alüminyum, genel metallerin en verimli ısı iletkenidir.

Alüminyum Alaşımları


Bir alaşım, en az bir tanesi bir metal olan iki veya daha fazla kimyasal elementten oluşan metalik özelliklere sahip bir maddedir.

6000 serisi ana alaşım bileşeni Magnezyum silisittir. Bu seri, orta kuvvette iyi şekillendirilebilirlik ve korozyon direncine sahiptir. Bu alaşımlar’da en popüler alüminyum ekstrüzyon alaşım sınıfıdır. İyi mukavemete, korozyon direncine, işlenebilirliğe, kaynaklanabilirliğe, şekillendirilebilirliğe sahiptirler ve ısıyla işlenebilirler. 6063, 6005 ve 6061, Salt Alüminyum döküm tesislerinde üretilmektedir.

  1. 6063 , alüminyum ekstrüzyon alaşımlarının en popüleridir. Bu alaşım iyi bir yüzey kalitesi sağlar, korozyona dayanıklıdır ve mukavemet için ısıl işlemden geçirilebilir. Bu alaşım, ticari binalar gibi fabrikasyon parçalarda kullanılır. Başka bir deyişle, öncelikle yapısal olmayan uygulamalarda kullanılır, ancak bazen yapısal uygulamalarda kullanılır.
  2. Daha fazla mukavemete ihtiyaç duyulan yapısal uygulamalarda 6005 kullanılır. 6005 alaşımı da 6000 serisindeki diğer alaşımlara göre daha az korozyona dayanıklıdır. Bu alaşımla üretilen bir ürüne örnek olarak bisiklet jantları verilebilir.
  3. 6061 iyi korozyon direncine sahiptir ve nakliye ve yapısal uygulamalarda kullanılır. Bu alaşım 6000 serisindeki tüm alaşımların en yüksek magnezyum ve silikon içeriğine sahiptir. Bu alaşımdan üretilen ürünlere örnek olarak araba parçaları, elektrikli muhafazalar ve malzeme taşıma sistemleri (yani yük taşıma uygulamaları) verilebilir.
  4. 6463 Bu alaşım parlak ekstrüzyonlar yapmak için kullanılır. Parlak daldırma, ekstrüde edilmiş alüminyumun anodize edilmesiyle oluşturulan çok parlak bir yüzeydir. Eloksal, alüminyum üzerine koruyucu bir oksit kaplama uygulayan bir bitirme işlemidir. Bu alaşım, malzemenin parlaklığına yardımcı olmak için düşük demir ve yüksek bakır içeriğine sahiptir. Esas olarak duş ve küvet muhafazaları, koşu tahtaları ve dekoratif kaplama üretiminde kullanılır.
  5. 6060 aynı zamanda kolay sıkma olarak da bilinen bir alaşımdır. Öncelikle alüminyum kaplı pencere pazarında ince duvarlı ve yüksek oranlarına sahip ürünler için kullanılır. Bu alaşım% 20 daha az basınçla ekstrüde etmek üzere üretilmiştir.

Pota Ocağında Alüminyum Deoksidasyon Uygulamasının Optimizasyonu


Fırının şarj edilmesi, döküm işleminin ilk adımıdır. Dökümhane, bir alaşım yapmak için eritilen hammaddelerin bir karışımı olan bir yük hazırlamak için aşağıdakilerle donatılmıştır. Ekipman aşağıdaki gibidir:

Alüminyum Döküm Ekipmanları

  1. Ön ısıtma fırın: ısı ön kullanılabilir asal ( ana% 99.9 saf alüminyumdur fırına ilave edilmeden önce). Isı reküperatörden gelir ve ek gaz kullanılmasını gerektirmez. Suyu anadan çıkarmak için ön ısıtma yapılır. Metal fırına yerleştirildiğinde suyun varlığı, su hızla buharlaştıkça patlamaya neden olur.
  2. Recuperator: Fırından çıkan sıcak hava, havanın ısıtıldığı bir dizi tüp üzerinden akar ve bu da fırın için brülörleri besler ve daha sonra gaz tüketimini azaltır.
  3. Ön Uç Yükleyici / Çatal Kamyonu: ön uç yükleyici, bir şarj hazırlarken fırına hurda eklemek için kullanılan büyük bir kovaya sahip bir kaldırıcıdır. Forklift, fırınların yan kapılarına birincil külçe eklemek, cürufu gidermek ve karışımı karıştırmak için kullanılır.
  4. Fırınlar: alüminyum ve döküm kütükleri eritmek için kullanılır. Fırınlar açık kuyu reverbidir. Açık kuyu, fırının önünde hurda ilave edilen bir kuyu açıklığı olduğu anlamına gelir. Yankının tanımı, alevin alüminyumu eritmediği, ancak fırının duvarlarından ve tavanındaki ısıdır.

 

Alüminyum Döküm Malzemeleri


Birincil ve ikincil olmak üzere iki tip alüminyum kütük vardır. Birincil saf alüminyumdan, ikincil birincil ve hurdadan oluşur. Bir fırını şarj ederken ikincil alüminyum yapmak için kullanılan üç bileşen vardır: ana, hurda ve sertleştiriciler. Salt alüminyum döküm tesisleri ikincil Alüminyum külçeler üretmektedir.

Hurda: dış kaynaklardan satın alınan ve tesis içinde külçe üretilen malzeme.

Sertleştiriciler: Mukavemeti arttırmak ve nihai ürüne bitiş, mukavemet ve tane inceltme gibi istenen özellikleri vermek için alüminyum eritilmesinde eklenen etken maddelerdir. Elementler aşağıdaki gibidir: Silikon (Si), Demir (Fe), Bakır (Cu), Manganez (Mn), Magnezyum (Mg), Krom (Cr), Çinko (Zn), Titanyum (Ti) ve Bor (Bo) ). Silikon, demir, bakır, manganez, magnezyum, krom ve çinko mukavemeti arttırmak ve bitirmek için kullanılır. Titanyum ve Bor, tanelerin boyutunda bir azalma olan, daha tutarlı bir tane oluşturan ve daha iyi ekstrüde edilebilirlik sağlayan tane inceltme için kullanılır.

Banyo Hazırlama

Fırını şarj etmenin ilk adımı, uygun miktarda alaşım maddesi eklemektir: hurda, ve sertleştiriciler. Hurda ilk olarak fırına eklenir. Dökülecek alaşım, fırını şarj etmek için kullanılacak hurda miktarına göre belirlenir. Pota soğuksa içeirsindeki nemin giderilmeisi için önceden ısıtılır. Nem Pota’da, patlamaya neden olabilir.

Alüminyum Ekleme

Fırına ne kadar hurda ilave edilmesi gerektiğini hesaplamak için, önce bir önceki eritmeden fırında ne kadar erimiş alüminyum kaldığını bilmelisiniz.

Gaz giderme / flakslama

Gazdan arındırma, bir gaz karışımının eriyiğin içinden köpürtülmesi ile erimiş metalden hidrojenin uzaklaştırılmasıdır. Akı , özellikle metallerin veya minerallerin füzyonunu destekleyen bir maddedir. Akı , alkalin, sodyum ve lityum gibi (malzemenin kötü bir şekilde bitmesine neden olan) safsızlıkların banyo yüzeyine yükselmesine neden olur. Gaz tahliyesi tamamlandıktan sonra uygun kimyasal içerik için bir numune alınır ve analiz edilir.

Erimiş alüminyumun yüzeyine yüzen alüminyum oksitlerin ve metalik olmayan malzemenin bir karışımıdır. Boya, anotlanmış veya kirli fırına alüminyum eklendiğinde çapak oluşur. Çapak, erimiş alüminyumun üst kısmından çapak kaplarına ayrılır. Çapak, karışımdaki oksijeni ortadan kaldırmak ve ısınmayı önlemek için argon gazı ile soğutulur. Isı , alüminyumun yanacağı sıcaklıktır. Çapak, içindeki alüminyumun geri kazanılması için geri dönüştürülür.

Sertleştiriciler Ekleme

Numuneler alınır ve bir spektrometre kullanılarak analiz edilir. Bir spektrometre , bir numuneye elektrik kıvılcımı ile vurulduğunda üretilen radyasyonun dalga boylarının nispi yoğunluğunu karşılaştırarak alaşımdaki elementlerin konsantrasyonunu belirler. Silikon ve magnezyum gibi sertleştirici maddeler, alaşımlama maddelerinin konsantrasyonunu, dökülmekte olan alaşımın spesifikasyonuna getirmek için ilave edilir.